Rozkład dnia


6.30 – 8.15 Gry i zabawy podejmowane z inicjatywy dziecka lub inspirowane przez nauczyciela

8.15 – 8.30 Przygotowanie do I śniadania – czynności higieniczne

8.30. – 9.00 I śniadanie

9.00 – 10.45 ZAJĘCIA EDUKACYJNE kierowane

i inspirowane przez nauczyciela z zakresu rozwoju mowy,

myślenia, wrażliwości plastycznej i estetycznej, muzycznej,

pamięci itd.; praca zespołowa lub indywidualna, rozwiązywanie

problemów, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań, spacery,

wycieczki, teatrzyki, gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym

10.45 – 11.00 Przygotowanie do II śniadania – czynności higieniczne

11.00 – 11.15 II śniadanie

11.15 – 13.00 I grupa (maluchy) – odpoczynek na

leżakach (słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej) II grupa (średniaki) i III grupa (starszaki) kontynuacja zajęć przedpołudniowych, zajęcia wyciszające

i relaksacyjne, pobyt na ogródku przedszkolnym, spacery

13.00 – 13.30 Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne

13.30 – 14.00 Obiad

14.00 – 17.00 Rozchodzenie się dzieci do domu, zabawy

w kącikach zainteresowań, na ogrodzie, prace porządkowe w sali.