Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych reguluje Uchwała Miasta Poznania.
Opłata za pobyt w przedszkolu wynosi 1,00 za każdą rozpoczętą godzinę.

UWAGA: od 1 listopada 2022 r. wzrasta opłata za pobyt dziecka w przedszkolu i będzie wynosiła: 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
             od 1 stycznia 2023 r. wzrasta opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu i będzie wynosiła: 11,00 zł


1 h - 1,14

2 h - 2,28

3 h - 3,42

4 h - 4,56

5 h - 5,70

6 h - 6,84

Opłaty uiszczamy do 20 dnia każdego miesiąca. Prosimy o przestrzeganie terminu płatności.

Każde dziecko ma przypisane dwa indywidualne odrębne nr kont.

Stawka żywieniowa wynosi 11,00 zł.