Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych reguluje Uchwała Miasta Poznania.
Opłata za pobyt w przedszkolu wynosi 1,00 za każdą rozpoczętą godzinę.


1 h - 1,00

2 h - 2,00

3 h - 3,00

4 h - 4,00

5 h - 5,00

6 h - 6,00

Opłaty uiszczamy do 10 dnia każdego miesiąca. Prosimy o przestrzeganie terminu płatności.

Każde dziecko ma przypisane dwa indywidualne odrębne nr kont.

Stawka żywieniowa wynosi 8,00 zł.