Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych reguluje Uchwała Miasta Poznania.
Opłata za pobyt w przedszkolu wynosi 1,30 za każdą rozpoczętą godzinę.

UWAGA: od 1 września 2023 r. wzrasta opłata za pobyt dziecka w przedszkolu i będzie wynosiła: 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
             od 1 września 2023 r. wzrasta opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu i będzie wynosiła: 13,00 zł


1 h - 1,30

2 h - 2,60

3 h - 3,90

4 h - 5,20

5 h - 6,50

6 h - 7,80

Opłaty uiszczamy do 20 dnia każdego miesiąca. Prosimy o przestrzeganie terminu płatności.

Każde dziecko ma przypisane dwa indywidualne odrębne nr kont.

Stawka żywieniowa wynosi 13,00 zł.