Wydział Oświaty Miasta Poznania informuje, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013r. opublikowana jest w Dzienniku Ustaw z 2012 roku, poz. 1026 i wynosi 1600,00 zł. Od dnia 01.07.2017 r.opłata za pobyt w przedszkolu wynosi 1,00 za każdą rozpoczętą godzinę.

Stawka żywieniowa wynosi 8,00 zł.

1 h - 1,00

2 h - 2,00

3 h - 3,00

4 h - 4,00

5 h - 5,00

6 h - 6,00

Opłaty uiszczamy do 10 dnia każdego miesiąca. Prosimy o przestrzeganie terminu płatności.

Każde dziecko ma przypisane dwa odrębne nr kont.