Nauczyciele prowadzący:
         - mgr Krystyna Kierstan
         - mgr Anna Orwat
Pomoc nauczyciela:
         - Małgorzata Piechowiak


Konsultacje z nauczycielem codziennie od 700 - 730 oraz
od 1530 - 1600.
 

STYCZEŃ  2020

1.     Jak mija czas?

2.     Sporty zimowe dla każdego.

3.     Zimowe zabawy z babcią i dziadkiem.

4.     Zimowe obserwacje i eksperymenty. 

Cele ogólne:

Obszar fizyczny

 • aktywne uczestnictwo w zabawach muzyczno-ruchowych i w tańcach
 • nauka kroku dostawnego
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu
 • wdrażanie do zdrowego stylu życia

Obszar emocjonalny

 • wdrażanie do wyrażania emocji za pomocą ruchu (śpiew, taniec, improwizacje)
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji
 • kształtowanie przywiązania do tradycji rodzinnych
 • kształtowanie umiejętności obdarowywania innych przemyślanymi prezentami adekwatnymi do możliwości dziecka
 • uwrażliwienie na potrzeby zwierząt

Obszar społeczny

 • rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach (zaproszenie do tańca i zabawy)
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach
 • kształtowanie postaw prospołecznych ( składanie życzeń, wręczanie prezentów)

Obszar poznawczy

 • poznanie obrazu graficznego głoski „b”, „c”, „n”, „p” – litery „B”, „b”, „C”, „c”,

 „N”, „n”, „P”, „p”

 • kształcenie  umiejętności rozpoznawania i nazywania liter
 • wdrażanie do czytania liter, sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • kształcenie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo- słuchowej
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (stosowanie pojęć dzień, tydzień, miesiąc, rok)
 • wdrażanie do posługiwania się nazwami dni tygodnia i miesięcy
 • poznanie obrazu graficznego liczby „9”, „0”
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9
 • przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo, po równo, prawa, lewa, z tyłu, z przodu, obok, pomiędzy
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach ( bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
 • zachęcanie do opieki nad ptakami w zimowych warunkach poprzez wskazanie konkretnych działań.