Nauczyciele prowadzący:
         - mgr Anna Orwat

         - mgr Krystyna Kierstan               

Pomoc nauczyciela:
         - Krystyna Fraszewska

       - Marta Bukowian

kontakt: grupasowy47@gmail.com