Nauczyciele prowadzący:
         - mgr Anna Ławicka-Dłużewska
         - mgr Anna Sip
Pomoc nauczyciela:
         - Beata Rzymiańska


Konsultacje z nauczycielem codziennie od 700 - 730 oraz
od 1530 - 1600.
 MARZEC 2019

1.     W marcu jak w garncu

2.     Porządki w ogrodzie

3.     Witaj, wiosno!

4.     Zwierzęta na wiejskim podwórku 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

-       rozwijanie mowy i myślenia;

-       doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych;

-       wprowadzenie litery W, w;

-       doskonalenie umiejętności formułowania i weryfikowania hipotez;

-       rozwijanie sprawności ruchowej;

-       rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia;

-       doskonalenie umiejętności porównywania;

-       kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej;

-       rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie tekstów literackich;

-       poszerzanie zainteresowań czytelniczych;

-       doskonalenie motoryki małej;

-        rozbudzanie poczucia przynależności do regionu pochodzenia;

-       określanie położenia;

-       rozpoznawanie oznak wiosny;

-       doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji;

-       wypowiadanie się na dany temat;

-       utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;

-       poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych;

-        zapoznanie z warzywami cebulowymi;

-       poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;

-       doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków;

-       poszerzanie słownika;

-       eksperymentowanie z farbami;

-       myślenie twórcze;

-       utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;

-       poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych;

-        zapoznanie z warzywami cebulowymi;

-       poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych;

-       poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;

-       doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków;

-       poszerzanie słownika;

-       eksperymentowanie z farbami;

-       myślenie twórcze;

-       doskonalenie słuchu fonemowego;

-       uwrażliwienie na świat przyrody;

-       poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania;

-       wprowadzenie litery G, g;

-        zapoznanie z cyklem życia motyla;

-       ekspresja twórcza;

-       poznanie budowy ciała i środowiska życia ślimaka;

-       zapoznanie z tradycją topienia marzanny;

-       uwrażliwianie na zmiany w przyrodzie.