Nauczyciele prowadzący:
         - mgr Anna Ławicka-Dłużewska
         - mgr Anna Sip
Pomoc nauczyciela:
         - Beata Rzymiańska


Konsultacje z nauczycielem codziennie od 700 - 730 oraz
od 1530 - 1600.
 

MAJ 2018

1.     Tajemnice książek

2.     W krainie muzyki

3.     Wrażenia i uczucia

4.     Dzień Mamy i Taty 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

-       kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania;

-       zapoznanie z różnymi rodzajami książek;

-       rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;

-       kształtowanie poszanowania dla książek,

-       rozwijanie umiejętności plastycznych;

-       rozpoznawanie grafemów poznanych dotąd liter;

-       rozwijanie sprawności językowych;

-       doskonalenie umiejętności czytania globalnego

-       doskonalenie ekspresji twórczej;

-       uwrażliwianie na różne rodzaje muzyki

-       osłuchanie z klasyczną

-       pląsy i tańce przy muzyce

-       identyfikowanie i podawanie nazw emocji;

-       doskonalenie precyzji ruchów i sprawności ruchowej;

-       doskonalenie chwytu pęsetkowego i motoryki małej

-       doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

-       rozszerzanie słownika dziecka;

-       doskonalenie umiejętności opisu;

-       ekspresja twórcza;

-       doskonalenie umiejętności klasyfikacji;

-       pobudzanie odpowiedzialności za środowisko

-       wprowadzenie litery Z, z;

-       doskonalenie słuchu fonemowego;

-       doskonalenie rozumienia pojęć matematycznych dotyczących objętości;

-       doskonalenie umiejętności klasyfikacji;

-       pobudzanie odpowiedzialności za środowisko;

-       doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego;

-       wprowadzenie litery F, f;

-       doskonalenie sprawności manualnej;

-       doskonalenie uważnego słuchania;

-       doskonalenie kreatywnego myślenia;

-       doskonalenie umiejętności wypowiadania się, dzielenia doświadczeniami i emocjami.

-       uwrażliwienie dzieci na konieczność pomocy rodzicom w domu.

-       kształtowanie postaw prospołecznych,

-       doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnej rodziny, kształtowanie wrażliwości,

-       poszerzanie słownika o nazwy członków rodziny.

-       doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć, emocji,