Nauczyciele prowadzący:

      - mgr Anna Orwat
      - mgr Anna Ławicka-Dłużewska
Pomoc nauczyciela:
      - Natalia Wieczorkiewicz

kontakt: grupa3przedszkole47@gmail.com