Nauczyciele prowadzący:
         - mgr Anna Orwat
         - mgr Krystyna Kierstan
Pomoc nauczyciela:
               - Małgorzata Piechowiak

Konsultacje z nauczycielem codziennie od 700 - 730 oraz
od 1600 - 1630.


LUTY 2019

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

·         Rozwijanie zainteresowania książką.

·         Wypowiadanie się na temat książki przyniesionej do przedszkola – budowanie wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia.

·         Wdrażanie do uważnego słuchania bajki czytanej przez N.

·         Rozpoznawanie i podawanie imion / nazw bohaterów znanych bajek.

·         Odróżnianie dobra od zła.

·         Wspólne tworzenie bajki.

·         Rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej – odgrywanie ról.

·         Zapoznanie z zasadami korzystania z książek – rozumienie potrzeby dbania o książki.

·         Dobieranie charakterystycznych elementów do bajkowych postaci.

·         Wcielanie się w role poznanych bohaterów – zabawy dramowe.

·         Kształtowanie spostrzegawczości, refleksu i umiejętności kojarzenia.

·         Wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu.

·         Rozumienie pojęcia karnawał; kształtowanie umiejętności klasyfikowania pojazdów według określonej cechy.

·         Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1–4; poszerzanie zakresu liczenia.

·         Poznanie pracy fryzjera – czynności, jakie wykonuje i akcesoriów, które są mu potrzebne.

·         Podawanie nazw strojów balowych.

·         Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni – wykonanie maski karnawałowej.

·         Kształtowanie prawidłowej reakcji na sygnał.

·         Zwrócenie uwagi na estetyczny sposób poruszania się.

·         Posługiwanie się pojęciami: serpentyna, girlanda, konfetti.

·         Rozumienie i określanie cech przedmiotów: wielkość, kształt, kolor.

·         Poznanie i wykonanie ozdób karnawałowych; ozdabianie sali.

·         Czerpanie radości ze wspólnej zabawy; wdrażanie dzieci do przestrzegania reguł podczas zabaw.

·         Rozwijanie ciekawości poznawczej; oglądanie książek z dinozaurami.

·         Rozwijanie ekspresji plastycznej; malowanie dużych powierzchni.

·         Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami; dbanie o bezpieczeństwo.

·         Zabawa badawcza – poznanie fizycznych właściwości węgla; rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci.

·         Rysowanie węglem.

·         Poznawanie i określanie właściwości soli.

·         Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zabaw badawczych – zmiany nieodwracalne.

·         Rozpoznawanie uczuć prezentowanych za pomocą symboli graficznych.

·         Podawanie nazw czynności i nastrojów przedstawionych na obrazkach.

·         Budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie.

·         Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt przedstawionych na schematycznych obrazkach.

·         Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw z plasteliną.

·         Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy.

·         Uczestniczenie w zabawie badawczej – rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem, prowadzenie obserwacji.

·         Doskonalenie celności rzutu.

·         Zapoznanie z wyglądem pierwszych rowerów.

·         Ćwiczenie spostrzegawczości – dostrzeganie różnic między obrazkami.

·         Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami komunikowania się – wzywanie pomocy w górach.

·         Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw przedmiotów, które je wydają.

·         Skonstruowanie telefonu ze sznurka i plastikowych kubków.

·         Rozpoznawanie i podawanie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt.

·         Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.

·         Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem informacji.

·         Zapoznanie z historią żarówki.

·         Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości podczas tworzenia kukiełek do teatru cieni i zabaw teatralnych.

·         Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwację i wyszukiwanie brakujących elementów.

·         Ćwiczenia grafomotoryczne.

 

Zadania do codziennej realizacji:

·         Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci zachęcanie dzieci do zgodnych zabaw.

·         „Powitanka” – stwarzanie miłej i życzliwej atmosfery.

·         Zabawy wprowadzające do tematu dnia – zabawy paluszkowe, rozwiązywanie zagadek, słuchanie wiersza, słuchanie piosenek, praca z obrazkiem, ćwiczenia spostrzegawczości, czytanie globalne, zabawy muzyczno-ruchowe, osłuchanie z piosenką, ćwiczenia oddechowe.

·         Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.

·         Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

·         Słuchanie tekstów czytanych przez N.

·         Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – prowadzenie obserwacji przyrody. Zabawy integracyjne na świeżym powietrzu. Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu.

·         Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.