DOKUMENTY DLA NOWYCH PRZEDSZKOLAKÓW:

UWAGA!

PRZYPOMINAMY! KAŻDĄ ZMIANĘ MIEJSCA ZAMIESZKANIA DZIECKA NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ DYREKTOROWI PRZEDSZKOLA, na załączonym druku: