NABÓR 2021/2022

16-30 marca 2021 r - składanie wniosków wraz z załącznikami.

Wnioski składane są tylko w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja.

DYŻUR WAKACYJNY LIPIEC 2021

Deklarację o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny składamy tylko w macierzystej placówce w terminie:

15-31 marca 2021 r.

UWAGA!

PRZYPOMINAMY! KAŻDĄ ZMIANĘ MIEJSCA ZAMIESZKANIA DZIECKA NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ DYREKTOROWI PRZEDSZKOLA, na załączonym druku:

Dokumenty do wypełnienia: