RADA RODZICÓW 2022/2023

1. Przewodnicząca: Błaszczyk Hanna

2. Sekretarz:     Mikołajczyk Małgorzata

3. Skarbnik:    Wrzesień Agnieszka

mail: rodzicowrada.47@gmail.com