RADA RODZICÓW 2023/2024

1. Przewodnicząca: Nowicka Monika

2. Sekretarz:     Staska Aneta

3. Skarbnik:    Wrzesień Agnieszka

mail: rodzicowrada.47@gmail.com