Szanowni Rodzice,
zbliża się termin rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na nowy rok szkolny 2022/2023. Kryteria rekrutacji na nowy rok zostały przyjęte uchwałą Rady Miasta Poznania Nr LVIII/1076/VIII/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. Zarządzeniem Nr 60/2022/P z dnia 27 stycznia 2022 r. Prezydent Miasta Poznania określił terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Możliwość wypełnienia wniosku w systemie NABÓR będzie uruchomiona w dniu rozpoczęcia rekrutacji o godzinie 10.00 (zgodnie z zapisem Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania).
Wkrótce na stronie NABÓR zamieszczone zostaną dokumenty wymagane w procesie rekrutacji oraz szczegółowy Informator dla Rodziców.
Link do dokumentów rekrutacyjnych:
https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych kandydata jest wskazane przez Panią/Pana przedszkole I wyboru (szkoła/zespół szkół/zespół szkolno-przedszkolny). W przypadku, gdy Pani/Pana dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola wskazanego jako przedszkole I wyboru, Administratorem danych mogą być kolejne wskazane przez Panią/Pana we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola jednostki oświatowe. Klauzula informacyjna RODO znajduje się w zakładce "Informator" pod nazwą wybranej przez Panią/Pana jednostki oświatowej, a także na jej stronie internetowej lub w siedzibie jednostki oświatowej.