REKRUTACJA 2024/2025

Rodzice dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie od 22-26.04.2024r.

Potwierdzenie można złożyć w postaci pisemnego oświadczenia (druk poniżej) lub kliknąć na swoim koncie w systemie Nabór.

W rekrutacji na rok szkolny 2024/ 2025 mogą wziąć udział dzieci z rocznika 2021.

Po zakończonej rekrutacji, na wolne miejsce, do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

W PODLINKOWANYCH DOKUMENTACH ZNAJDZIECIE PAŃSTWO HARMONOGRAM REKRUTACJI, KRYTERIA NABORU ORAZ OBOWIĄZUJĄCE ZARZĄDZENIE PREZYDENTA (z 2023r.)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych kandydata jest wskazane przez Panią/Pana przedszkole I wyboru (szkoła/zespół szkół/zespół szkolno-przedszkolny). W przypadku, gdy Pani/Pana dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola wskazanego jako przedszkole I wyboru, Administratorem danych mogą być kolejne wskazane przez Panią/Pana we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola jednostki oświatowe. Klauzula informacyjna RODO znajduje się w zakładce "Informator" pod nazwą wybranej przez Panią/Pana jednostki oświatowej, a także na jej stronie internetowej lub w siedzibie jednostki oświatowej.