NABÓR 2021/2022

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz zakwalifikowanych przesuniętych.

W dniach od 16 kwietnia do 21 kwietnia należy złożyć pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego na rok szkoły 2021/20222.

Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją w dalszym procesie postępowania rekrutacyjnego.DYŻUR WAKACYJNY LIPIEC 2021

Deklarację o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny składamy tylko w macierzystej placówce w terminie:

15-31 marca 2021 r.

Zasady zawieszania zajęć- list Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 15.10.2020 r: