Szanowni Państwo!

Informujemy, że ze względu na pozytywny wynik Covid-19 u jednego z pracowników i objęcie kolejnych 11 pracowników kwarantanną zajęcia stacjonarne zostają zawieszone w dniach od 11.01.-15.01.(włącznie).

Funkcjonować będzie nauczanie zdalne. Szczegóły w mailu.

Pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia.

Dyrekcja Zespołu Przedszkoli nr 2 w Poznaniu.Zasady zawieszania zajęć- list Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 15.10.2020 r:

UWAGA!

PRZYPOMINAMY! KAŻDĄ ZMIANĘ MIEJSCA ZAMIESZKANIA DZIECKA NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ DYREKTOROWI PRZEDSZKOLA, na załączonym druku:

Prezentacja przedstawiona na zebraniu z rodzicami:

Szanowni Rodzice!

Długa rozłąka i wakacje dobiegają końca, przed nami nowy rok szkolny, który rozpoczynamy 1 września ( we wtorek) w pełnej obsadzie kadry i dzieci. Od tego dnia Przedszkole „Zuch” i Przedszkole nr 47 staje się Zespołem Przedszkoli nr 2 w Poznaniu.

Najbardziej cieszymy się na powrót wszystkich dzieci. Nadal będziemy pracować z wytycznymi GIS, MEN i MZ czyli w reżimie sanitarnym. W związku z tym prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z „Procedurami bezpieczeństwa w trakcie COVID – 19 – II aktualizacja” oraz o wypełnienie i dostarczenie następujących dokumentów:

- oświadczenia rodziców,

- karta Słoneczko,

- upoważnienie do odbioru dziecka,

- zgoda - wizerunek

- informacji o dziecku.

Bez podpisanego oświadczenia dziecko nie będzie mogło być przyjęte do przedszkola.

Wszystkie dokumenty dostępne na stronie internetowej i w mailu. Wzorując się na latach ubiegłych, zdajemy sobie sprawę, że w godzinach od 7.00 do 8:00 może pojawić się większa liczba dzieci przyprowadzanych do przedszkola. Wobec określonych procedur prosimy zaplanować sobie czas na ewentualne oczekiwanie z dzieckiem w kolejce na przyjęcie dziecka przez pracownika przedszkola. Przypominamy, że osoby dorosłe przyprowadzające dziecko zakrywają nos i usta oraz dezynfekują ręce i zachowują dystans społeczny min 1.5 m.

W miarę Państwa możliwości, zwracamy się z prośbą o odbiór dzieci do godziny 16.30, aby ułatwić personelowi dezynfekcję placówki.

Z wyrazami szacunku 

Agnieszka Jama