12 LISTOPADA(wtorek) o godz. 14.00 odbędzie się koncert muzyczny pt.: ZAKĄTEK DŹWIĘKOWIERSZY.


13 LISTOPADA(środa) o godz. 9.00 odbędą się WARSZTATY CHEMICZNE.


15 LISTOPADA(piątek) o godz. 13.00 będą robione zdjęcia do kalendarza na rok 2020, dzieciom które były nieobecne w dniu 24 października.


25 LISTOPADA(poniedziałek) przyjedzie di Przedszkola teatr z przedstawieniem pt.: "PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM"


29 LISTOPADA(piątek) bawimy się ANDRZEJKOWO. Będziemy poznawać zabawy i wróżby ANDRZEJKOWE oraz lać wosk.
W roku szkolnym 2019/2020 nasze przedszkole pełni dyżur w miesiącu lipcu.
                                                  Poznań, data 25.05.2018

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu Danych Osobowych w
PRZEDSZKOLU NR 47 W POZNANIU, UL. SENATORSKA 1

W związku ze zmianami dotyczącymi ochrony danych osobowych wprowadzonych ustawą RODO informujemy, że:

1.       Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Nr 47 z siedzibą w POZNANIU przy ulicy Senatorskiej 1.

2.       Pani/Pana dane oraz dane dzieci będą przetwarzane w celu pełnienia obowiązku edukacyjnego.

3.       Odbiorcami danych osobowych dzieci będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty, które przetwarzają dane dzieci w imieniu Placówki na podstawie zawartej z Placówką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), dostawcy usług wspierających działania Placówki oraz organy administracji publicznej (jeżeli to wynika z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego)

4.       Dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z wychowania przedszkolnego w Placówce, a następnie, w celach archiwizacyjnych, przez okres 5 lat od daty zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego w Placówce

5.       Jeżeli uznają Pani/Pan, że dane osobowe dzieci będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

6.       Informujemy, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych dzieci, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

7.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową pełnienia obowiązku edukacyjnego.

8.       Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.