Informujemy, iż Uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 26.02.2020 r. od 1 września został utworzony ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Kasztelańskiej 19.

W skład Zespołu Przedszkoli nr 2 wchodzą:

1. Przedszkole nr 83 "ZUCH"

2. Przedszkole nr 47

PRZYDZIAŁ DZIECI DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W przedszkolu zostały wywieszone listy z przydziałem dzieci do grupy: WRÓBELKI, SÓWKI, DZIĘCIOŁY. Dzieci zostały przydzielone zgodnie z procedurami, z którymi zostali Państwo zapoznani na pierwszym zebraniu.

DYŻUR WAKACYJNY

W tym roku nie ma możliwości korzystania z dyżuru w innej placówce niż ta, do której dziecko uczęszcza w ciągu roku szkolnego. Dyżur w Przedszkolu nr 47 trwa przez cały lipiec oraz w sierpniu, w dniach 1.08-12.08. Ze względu na sytuację epidemiczną, obowiązujące wytyczne GIS, na chwilę obecną możemy przyjąć 25 dzieci.

Deklaracja rodzica nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka. W terminie do 23.06 zostaniecie Państwo poinformowani drogą elektroniczną o przyjęciu/nieprzyjęciu dziecka na dyżur.

Prosimy wypełnić kartę zgłoszenia dziecka oraz podpisać oświadczenie (parafka na 1 str., podpis na końcu). Dokumenty należy odesłać w nieprzekraczalnym terminie do
19 czerwca 2020 r.SZANOWNI RODZICE
przekazujemy Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o chęci posłania dziecka do przedszkola w trakcie trwania pandemii COVID-19.

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów prosimy o przesłanie zwrotne do przedszkola(p_47@wp.pl) skanu ankiety(wszyscy rodzice) i podpisanych oświadczeń (wyłącznie rodzice planujący skorzystać z opieki przedszkola). W tytule prosimy wpisać POWRÓT.

Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola w terminie późniejszym niż 25 maja, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Przedszkola na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia na adres p_47@wp.pl (w tytule prosimy wpisać POWRÓT).

W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo informację o decyzji przyjęcia/nie przyjecia dziecka do przedszkola w czasie reżimu sanitarnego.